År: 2019

Vem är det egentligen som behöver en spark i baken?

— Kickass-coachen Phlip Diab om chefscoaching 

Att kliva in som mellanchef i en organisation är inte alltid lätt. Medarbetare har förväntningar på dig och det har i sin tur också dina chefer — och inte sällan är dessa förväntningar långt ifrån samma. Kanske finns det också en del gamla “problem” att ta itu med som din företrädare lämnat efter sig och som du nu förväntas städa upp. Kickass-coachen Philip Diab har lång erfarenhet av chefscoaching och medarbetarcoaching och här delar han med sig om vad han brukar stöta på för mönster i coachingsamtal med chefer:

Jag får ofta förfrågan om att köra en workshop för att personalen behöver en spark i röven, öka motivationen eller förbättra samarbetet. Men när jag skrapar lite på ytan så handlar det sällan, ja nästan aldrig, om personalen utan faktiskt om personen som önskar workshopen — alltså ledaren själv och om dennes ledarskap.

Philip Diab om chefscoaching

När jag samtalar med ledaren och denne exempelvis säger ”medarbetarna tar inte ansvar” så brukar jag fråga ”men vad är det du själv inte tar ansvar för” — där brukar vi kunna hitta saker att jobba med. De brister de ser hos andra, har ofta ett samband med saker de själva gör eller inte gör. Det är naturligt att söka svaren hos andra, utanför sig själv. Ska de då straffas för det? Nej, alla de mellanchefer jag pratar med blir lättade när de inser att problemet — helt eller delvis — finns hos de själva. Då har de ju faktiskt makten, eller kraften, att själva förändra. För när man är mitt i en organisation och saker och ting haltar eller inte blir som man vill, då är det lätt att själv tappa sugen. Men när man inser att man, genom att göra förändringar i sitt eget ledarskap, faktiskt kan göra stor förändring så är det lättare att hitta motivation. 

“…alla de mellanchefer jag pratar med blir lättade när de inser att problemet ofta börjar hos dem själva. Då har de ju faktiskt makten, eller kraften, att själva förändra”

Ofta är det också så att mellanchefer “ärver” problem eller saker att hantera från sina företrädare. Då kan det också finnas en uppgivenhet bland personalen eftersom den tidigare chefen inte lyssnade och det då resulterar i att den nya chefen får ta skiten. Här menar jag att mellanchefer kan ha stor nytta av det coachande förhållningssättet. De kan exempelvis börja med att ställa frågor som ”Utifrån det du har berättat, hur påverkar det vårt samarbete?”, ”Utifrån det du har berättat, hur påverkar det vårt samarbete?”, “Vad behöver du från mig för att det ska funka framöver?” eller “hur kan vi jobba tillsammans för att det inte ska bli så framöver?”

Det är ju sällan enbart hos en person som ansvaret ligger, men du behöver börja med dig själv och fundera över vad du kan göra för att hjälpa, underlätta och förbättra situationen. 

Tack Philip!

.

Tyckte du om detta inlägg så kanske du också skulle tycka vår post om entreprenörscoaching.

.

Kickasscoach har lång erfarenhet av ledarskapscoaching, chefscoaching, medarbetarcoaching och coaching på företag. Vi erbjuder olika program för såväl dig som ledare som för dina medarbetare. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information om våra program och workshops och för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Coaching - kontakta oss


Du har för mycket att göra på jobbet? — Lös det!

Så tar du hjälp av coaching på arbetsplatsen för att förbättra din situation

När det kommer till att använda sig av coaching på arbetsplatsen i form av ett coachande tankesätt, så handlar det främst om att utgå från vad du själv kan göra åt situationen. Grundfrågorna i coaching är Var är jag?, Vart vill jag?, och Hur tar jag mig dit? Dessa syftar alltså på vad du kan göra, inte till vad andra kan göra. När du står inför ett problem eller en konflikt så behöver du alltså fundera på vad din del i problemet kan vara. Vad är det du säger?, Vad är det du inte säger?, Hur agerar du? och vilka krav ställer du på din arbetsplats och på dina kollegor?

I artikeln “Din kollega förstår inte vad du säger — Vad gör du?” tittade vi på ett exempel av en konflikt som kan uppstå på arbetsplatsen till följd av brister i kommunikationen och hur du, genom att tänka coachande, kan komma fram till vad du behöver göra för att förändra situationen. Nedan tittar vi på ett problem där det inte är brister i kommunikationen som är problemet, utan snarare bristen kommunikation — den konflikt som sker i det tysta och där missnöje och aggression ges utrymme att växa och gro.

Problem: Alla lägger arbetsuppgifter på dig

Din chef, eller dina kollegor för den delen, har en tendens att lägga massor av extra arbete på dig. Missnöjet när kollegorna går hem och du, ännu en kväll, sitter kvar med jobb upp över öronen får bitterheten i dig att att växa. I sådana situationer är det inte helt ovanligt att tycka omåttligt synd om sig själv och kanske känner du till och med att du straffas för att du är snäll och duktig. 

Lösning: 

Sanningen är den att du straffas inte för att du är snäll och duktig, utan snarare för att du inte säger ifrån. Troligtvis så behöver du öppna upp en konversation om din arbetsbelastning med din chef, och när du gör det — kom ihåg att det faktum att du har mycket att göra i första hand sällan är din chefs fel. Din arbetsbörda har växt sig större för att du inte har sagt stopp. Ditt problem är en konsekvens av ditt handlande — eller i detta fall brist på handlande. Så istället för att lägga fram ditt problem som en klagan om att du har för mycket på ditt bord och inte kan ta på dig ännu en uppgift så kan du istället ställa en fråga till din chef: Nu har jag fått dessa uppgifter på mitt bord och självklart kan jag lösa detta men vilka av mina vanliga arbetsuppgifter vill du att jag ska prioritera ner? 

Sen det ju klart att ansvaret inte bara ligger på dig, utan såklart även på din chef. Men genom att ta upp frågan och väcka tanken hos din chef så har du tagit ansvar för din situation. Att säga ifrån och sätta ner foten kan kännas svårt men att då istället lägga fram ditt problem som en fråga — snarare än en klagan — hos din chef kan vara en bra början. Våga se på dina problem som möjligheter. 

Lycka till

Vi på Kickass Coach har samlat några av Sveriges bästa coacher, och vi Löshar lång erfarenhet av såväl personlig coaching som företagscoaching, medarbetarcoaching och ledarskapscoaching. Kontakta oss gärna för att höra hur vi kan hjälpa dig eller ditt företag.

Coaching - kontakta oss

Entreprenörscoaching — Våga möta dina rädslor och utmana dina hjärnspöken

Att starta företag kan vara både spännande och skrämmande. Att få prata med någon utomstående för att reda ut dina tankar, rädslor och prioriteringar kan därför kännas skönt. Kickass-coachen Marie-Luise Ribbnäs delar här med sig av de rädslor och hjärnspöken som hon ofta möter i coachingsamtal med blivande företagare och entreprenörer och hur de, under sina samtal, tillsammans utforskar dessa.

En av de vanligaste rädslorna som jag möter i coachingsamtal med entreprenörer eller personer som drömmer om att starta eget kretsar kring ekonomi. Frågor såsom “Kan jag få min idé att gå runt?” och “Kan jag försörja min familj så som jag kunde när jag hade ett fast jobb?” är vanliga orosmoment. En annan rädsla som också ofta dyker upp är rädslan för att bli ensam och utan sammanhang, att inte ha kollegor eller liknande.

Det finns ingen universallösning på detta men det vi gör är att vi tillsammans, i våra samtal, utforskar de rädslorna och hjärnspöken som finns för att ta reda på vad som är sant och vad som inte är sant. Att samtala kring själva affärsidén är ofta också en viktig del där entreprenören eller företagaren själv få uttala tron på sig själv, sin idé och hur de ser på behovet och förverkligandet av den.


Vi på Kickass Coach erbjuder entreprenörscoaching för dig som är egenföretagare och/ eller entreprenör. Oavsett om du redan är igång med din verksamhet eller om du går i starta eget-tankar så har vi upplägg och coacher som passar just dig.

Coaching - kontakta oss

Din kollega förstår inte vad du säger — Vad gör du?

Så kan coaching hjälpa dig ur missförstånd och konflikter på arbetsplatsen

Coaching på arebtsplatsen

Alla stöter vi med jämna mellanrum på problem och missförstånd i vår vardag. Vid konflikter är det inte ovanligt att känna att du inte blir förstådd. Ibland kanske du rentav tolkar situationen som att du inte blir lyssnad på eller tagen på allvar. 

Något att ha i åtanke är att en konflikt eller ett missförstånd sällan är ett resultat av en persons handlande. Vi är alla olika i hur vi ger, tar emot och tolkar budskap. Att handla på ett coachande sätt —  där du ställer frågor, snarare än att du anklagar — kan hjälpa dig att närma dig en lösning samtidigt som det ger dig möjlighet att lära nya saker om dig själv.

Genom att använda dig av coachande frågor för att lösa konflikter i din vardag, kommer du också att kunna se situationer från nya vinklar och hitta nya ingångar för lösning. Denna artikel är den första i en artikelserie där vi kommer att presentera olika arbetsrelaterade konfliktsituationer och hur du, med hjälp av coaching, kan bemöta dessa. 

Problem: Du får aldrig vad du ber om… eller?

Du har bett en kollega att skapa en presentation. Du tycker att du har varit tydlig med hur du vill att den ska se ut och vad den ska innehålla. När du sen får den färdiga presentationen av kollegan så ser det inte alls ut som den presentation du bett om.

Här är två vanliga sätt att bemöta situationen på: 

  1. Du tar emot presentationen och ler mot din kollega samtidigt som du svär inombords och  sätter dig ner och själv gör om presentationen. 
  2. Du konfronterar din kollega och påpekar att detta inte alls är vad vad du bad om. Din kollega däremot upplever att denne levererat exakt det du bad om. Ni har med andra ord båda två agerat utifrån vad ni tolkat var rätt — dödläge… eller?

Inget av ovanstående sätt är fel, men de presenterar å andra sidan inte heller någon lösning på problemet. Så, låt oss se hur du skulle kunna använda dig av coaching i denna situation.

Lösning:  

När det kommer till coaching så kan du aldrig utgå från att det är din omgivning som behöver ändra på sig. Du måste se till vad du själv kan göra i situationer som dessa. Börja med att ställa dig själv frågan Hur levererar jag mina budskap? och fundera noga över detta. Var sedan öppen och ställ frågan till din kollega: Du, jag upplever att jag beställde en sak, men fick en annan. Vad är det i kommunikationen som vi har missat? Kanske visar det sig att du har varit tydlig men att kollegan har svårt att ta emot direktiv muntligt och istället behöver saker skriftligt. Eller så visar det sig att du använder ett språk som är svårt att förstå, eller kanske rentav att du, i din kommunikation, förutsätter att andra vet precis vad du menar utan att du behöver säga det rakt ut.  

Kärnan i coaching är att först våga ställa dig själv de jobbiga frågorna. Klarar du av att göra det så kommer du också att kunna se på de problem eller konflikter du står inför med nya ögon och framförallt — se vad det är du själv kan göra för att förändra din situation eller lösa  en konflikt på bästa sätt. 

Vi på Kickass Coach har samlat några av Sveriges bästa coacher och har lång erfarenhet av såväl personlig coaching som företagscoaching, medarbetarcoaching och ledarskapscoaching. Kontakta oss gärna för att höra hur vi kan hjälpa dig eller ditt företag. 

Coaching - kontakta oss

Säljcoaching — ökad försäljning och bättre säljare

Så kan du öka sin föräsljning genom säljcoaching

När det kommer till att öka ett företags försäljning så är det lätt att stirra sig blind på siffror och antalet stängda affärer. Hur vore det om vi istället fokuserar om blicken och riktar den på människorna som faktiskt sköter försäljningen — säljarna. För när det kommer till att förbättra försäljningen i ett företag så handlar det först och främst om just säljarna och deras utveckling snarare än om företaget och dess ökade intäkter. Säljcoaching är ett effektivt sätt för att utveckla dina säljare. Sätter du dina säljare i fokus och ger dem de verktyg de behöver för att utvecklas så kommer resten på köpet. 

Som ledare kan du göra mycket för att stötta och coacha dina säljare. Istället för att fokusera på kringliggande faktorer, såsom exempelvis marknaden, kan du ställa nyfikna frågor kring säljarens beteende för att se vad säljaren kan göra annorlunda under givna förutsättningar. Du kan, genom ditt eget coachande, inspirera säljaren att ställa liknande frågor till sina kunder för att på så sätt fördjupa förståelsen för kundens affär. 

Ha en öppen konversation med dina säljare — var är det de känner att de faller kort eller behöver stärkas upp?

Försäljning är en process

Försäljning är en process och som säljare är det inte ovanligt att känna sig både starkare och svagare i olika delar av processen. Att huvudsakligen fokusera på att träna sina säljare i att stänga fler affärer behöver därför inte vara svaret på hur ni ökar intäkterna — det kanske inte är i just detta steg av processen som säljaren känner sig osäker. Ser vi försäljningen som en process så kan vi istället identifiera var i processen det är som säljaren behöver stöttning. En del tycker kanske att de är bra på kundvård och slutsälj men har svårt att skapa den första kontakten. Andra kanske upplever att deras styrka ligger precis i början av processen, men att de sedan tappar suget mot slutet och därför har svårt att stänga affären.

Säljcoaching och coachings tre nyckelfrågor

För att hjälpa dina säljare att identifiera var någonstans i processen det är de vill utvecklas och bli starkare så kan det ibland vara till hjälp att bryta ner försäljningsprocessen i olika steg: Medvetenhet, kunskap, intresse, köpsignal, köp och lojalitet. Ha en öppen konversation med dina säljare — var är det de känner att de faller kort eller behöver stärkas upp? Troligtvis kommer du att bli förvånad över att det oftast inte är just i slutfasen som många känner sig osäkra. Tillsammans kan ni sen utforska vad det är som behöver göras för att ta säljaren över sitt hinder och vidare till nästa steg i säljprocessen. 

Fördelen med säljcoaching, jämfört med säljutbildning, är att coachningen utgår från faktiska situationer i vardagen istället för teorier och kan appliceras direkt och mätas. Och jämfört med att “berätta för folk hur de ska göra”, alltså tricks och tips, så får säljarna med säljcoaching en lösning som de äger och tar ansvar för och därför genomför.  

Genom att jobba med säljcoaching på detta vis blir det tydligt för dig som ledare var du behöver stötta. Det hjälper också dina säljare att identifiera frågor som: Var är jag, vart vill jag och vad behöver jag för att ta mig dit? — och de är just dessa frågor som är kärnan, inte bara i säljcoaching utan i all typ. 

Kickass Coach har lång erfarenhet av säljcoahing, såväl i grupp som individuell coaching, och har hjälpt många säljare sig i sin yrkesroll. Kontakta oss för förlag och upplägg.

Coaching kan förändra livet

Efter ett par stora förändringar i Sandras liv så kände hon att hon behövde få hjälp med att hitta fotfäste i vardagen igen. När hon, av sin hyresvärd Stena Fastigheter, erbjöds möjligheten att gå ledarskapsprogrammet Framtidens Ledare, i ledning av Philip Diab från Kickass-Coach, hoppade hon på direkt.  Det har nu gått två år sedan Sandra genomförde coachingprogrammet och sedan dess har hennes liv tagit ny fart och nya och spännande riktningar.

Hej Sandra. Berätta lite om varför du ville träffa en coach.

Jag hade precis lämnat ett förhållande, min självkänsla hade sjunkit till botten och det fanns inte mycket som gjorde mig glad. Jag kände att jag behövde vägledning och verktyg för att komma på rätt bana igen. Jag valde att gå till en coach framförallt för att jag ville utvecklas och växa som person men även för att öka min egen medvetenhet och lära mig hur jag kunde leda mig själv, och andra, framåt.

Hur gick samtalen till?

Jag gick ledarskapsprogrammet som leddes av Philip Diab. Vi var en grupp med 12 män och kvinnor från olika yrkesområden. Vi bestämde själva vad vi ville fokusera på och vad vi ville uppnå. Under mötena behandlade vi olika modeller och utmaningar men vi fick också hemuppgifter att lösa. Vi fick lära oss att både ge och ta emot feedback och vi tränades i direkt kommunikation, coachande frågor, konflikthantering, ledarskap och förhandling. Jag gillade upplägget eftersom vi inte bara coachades av Philip, utan även av varandra.

Det jag tyckte om med Philip var hans lättsamma sätt att kommunicera på, samtidigt som han gav oss många tuffa och utmanande frågor. Som coach var han ödmjuk, ärlig, rättvis, rolig och framförallt pedagogisk och det passade mig. 

Något av det viktigaste jag fick med mig var en starkare självkänsla och en större medvetenhet — både om mig själv och om andra.

Fick du med dig några verktyg/insikter?

Något av det viktigaste jag fick med mig var en starkare självkänsla och en större medvetenhet — både om mig själv och om andra. Jag fick med mig många bra verktyg som jag kan använda för att leda andra — och mig själv — framåt.  Dessutom lärde jag mig hur viktigt det är att lära sig lyssna på rätt sätt. 

Hur har ditt liv förändrats efter dina samtal med Philip?

Mitt liv har förändrats på många sätt. Efter coachingen så valde jag att dra mig undan från människor i min närhet som tog min energi. Jag har sedan dess istället fokuserat på att skapa mig en bättre närvaro till mig själv och därmed fått bättre energi. 

Coachingen har också gjort att jag har förändrat mitt sätt att leda mig själv. Jag jobbar dagligen med mina egna tankegångar och rutiner och jag lever mer ansvarsfullt och medvetet. Förut hade jag inga speciella rutiner vad gäller min egen hälsa. Idag är jag stolt över de rutiner som jag har skapat gällande min kost och hälsa och jag är också stolt över att jag faktiskt lever efter de värderingar som jag, under våra möten, kom fram till att jag har. 

Jag har också vågat mer. Jag har flyttat till en ny lägenhet, tagit körkort, sökt — och kommit in på — min drömutbildning samt funnit kärleken. Mycket har fallit på plats helt enkelt.

Sandras tips på verktyg att använda i vardagen: 

Skriv ner dina mål

Det behöver inte vara stora och livsavgörande mål, utan skriv också ner små delmål för varje dag eller varje vecka. När jag gör det så känner jag direkt hur det hjälper mig att fokusera på rätt saker eftersom jag får en bredare överblick över det jag behöver göra — och det sparar mig dyrbar tid. 

Ifrågasätt dig själv

Sluta aldrig ifrågasätta dig själv. Varje dag ställer jag mig frågan “Vad är det som är viktigt för mig och hur kan jag bli bättre än vad jag var igår?

Sandra gick ledarutvecklingsprogrammet Framtida Ledare som är ett program i självledarskap där metodiken är individuell coaching i grupp. I programmet så tränas deltagarna bland annat i coaching, konflikthantering och att leda sig själv och andra utifrån ett värderingsstyrt ledarskap.

Att komma tillbaka från utbrändhet

Vår Kickass-Coach Elisabeth delar med sig av sin historia. Hon berättar om hur hon gjorde för att  komma tillbaka från utbrändhet genom att se möjligheter i svåra situationer och genom att göra medvetna val.

Herregud, jag har bränt ut mig!

Insikten sköljde över mig samtidigt som tårarna forsade ner för kinderna. Hur gick det här till? Jag som är en så lugn person — jag är inte en person som bränner ut mig, tänkte jag. Så här med facit i hand så var det hela faktiskt inte så konstigt. Jag tickade i de flesta boxar för utbrändhet — trött, deprimerad, vaken under vargtimmen med ångest över hur jag skulle hinna med allt, och så isolerade jag mig. 

Jag hade tidigare gett upp mitt frilansarbete som coach, en av mina stora passioner, för ett jobb som visade sig inte alls vara rätt för mig. Att vara anställd skavde. Dagarna var stressiga och spenderades i ett öppet kontorslandskap, något som inte alls passade en introvert person som mig. Jag levde inte längre efter mina värderingar — frihet och självständighet — och jag vantrivdes. 

Så där satt jag — på en parkeringsplats, i ett industriområde — efter ett kundbesök och bara grät. Redan dagen efter blev jag sjukskriven och hela mitt liv ställdes på ända. Att både komma till insikt och acceptera detta var svårt, men sakta började jag hitta en rutin. Jag vilade mycket, tog promenader och cykelturer och spenderade mycket tid i stallet hos hästarna.

Mitt i min rehabilitering kom ännu en kalldusch. Trots att jag var sjukskriven blev jag inkallad till jobbet på ett möte. Jag kan se det där mötet framför mig än idag. Ett runt bord med tio personer från olika kontor inom företaget. Representanter från HR-avdelningen i Stockholm fanns på plats. En vit duk som lyses upp av en Powerpoint och bredvid den står chefen som förklarar, lugnt och sansat, att Malmökontoret —det kontor som jag representerade — ska läggas ner.  Så där satt jag och blev ensam uppsagd inför tio personer.

Jag var alltså 50 år, skulle snart fylla 51, utbränd och nu även arbetslös. 

Det är lätt att bli bitter för mindre saker. Men jag har alltid haft ett mantra om att våga se saker från den ljusa sidan. Så istället för att bli förbannad och bitter — jo, visst var jag förbannad en sväng, det kan jag inte komma ifrån — så valde jag att se min situation från ett annat perspektiv och jag sa till mig själv:  Vilken möjlighet!

Kanske en underlig tanke att tänka i en sådan situation men möjligheten var kristallklar för mig — jag skulle starta upp mitt eget företag igen och jobba heltid som coach. Det fanns inget annat. Det var ju där mitt hjärta fanns. 

Att komma tillbaka från utbrändhet är inte lätt men efter att ha genomgått KBT-behandling i stresshantering så började jag återigen känna mig redo för arbete och bestämde mig för att köra igång. På Arbetsförmedlingen fick jag hjälp att komma igång, och handläggarna på Starta-eget-enheten var fantastiska! I januari 2013, 12 månader efter att jag blivit sjukskriven, så var jag igång igen. Visst kändes det lite nervöst att arbeta igen efter en utbrändhet, men jag kom snabbt till en viktig insikt: Det är inte jobbigt att arbeta när man har sitt hjärta i det man gör. Och det hade jag. Jag fick verkligen göra det jag älskade och framförallt, jag gjorde det på mina egna villkor — och det är ju det som är meningen med livet.

Plötsligt gick karriären i raketfart. Jag fakturerade som aldrig förr och jag blev inbjuden till audition i Paris för att bli kursledare för en coachutbildning. Efter att ha gjort mitt livs audition så var jobbet mitt och idag spenderar jag delar av min tid med att resa runt i världen och utbilda i just coaching. Att jag även har blivit utvald att få vara en del av Kickass-Coach-gänget, att få arbeta och fortsätta att utvecklas tillsammans med dem, är helt fantastiskt. 

Under min sjukskrivning sa min psykolog en gång till mig “Du ser verkligen möjligheter i alla situationer — på riktigt” och ja, så är det faktiskt. Jag väljer att se saker som möjligheter snarare än katastrofer. Det är ett medvetet val jag gör varje dag och jag är övertygad om att det är den inställningen som är grunden till att jag lyckades skapa mig ett liv som är precis det liv jag vill ha. 

Du har ett val och det är du som väljer hur ditt liv och din framtid skall se ut.

Från 50+, sjukskriven och arbetslös har jag idag ett lönsamt företag, mår toppen och går till jobbet med glädje.

Det går!

Elisabeths bästa tips till dig som har blivit utbränd: Det är lätt att säga att en ska ta det lugnt och vila innan en börjar bli utbränd. Samtidigt är det just i det läget, att när en som bäst behöver vila, som en har som svårast att se det. Börja därför med att ta en halv eller hel dag utan mobil, inga mejl, inget jobb, inga måsten, och gå en lång runda nära naturen och känn efter hur du mår och vad du behöver. Det kan vara början på en ny medvetenhet och nya val.

Elisabeth, Kickass-Coach, coachar medarbetare, chefer och team. Hör av dig om du vill veta mer eller testa ett kostnadsfritt provsamtal med Elisabeth.

Kategorier