Månad: oktober 2019

Säljcoaching — ökad försäljning och bättre säljare

Så kan du öka sin föräsljning genom säljcoaching

När det kommer till att öka ett företags försäljning så är det lätt att stirra sig blind på siffror och antalet stängda affärer. Hur vore det om vi istället fokuserar om blicken och riktar den på människorna som faktiskt sköter försäljningen — säljarna. För när det kommer till att förbättra försäljningen i ett företag så handlar det först och främst om just säljarna och deras utveckling snarare än om företaget och dess ökade intäkter. Säljcoaching är ett effektivt sätt för att utveckla dina säljare. Sätter du dina säljare i fokus och ger dem de verktyg de behöver för att utvecklas så kommer resten på köpet. 

Som ledare kan du göra mycket för att stötta och coacha dina säljare. Istället för att fokusera på kringliggande faktorer, såsom exempelvis marknaden, kan du ställa nyfikna frågor kring säljarens beteende för att se vad säljaren kan göra annorlunda under givna förutsättningar. Du kan, genom ditt eget coachande, inspirera säljaren att ställa liknande frågor till sina kunder för att på så sätt fördjupa förståelsen för kundens affär. 

Ha en öppen konversation med dina säljare — var är det de känner att de faller kort eller behöver stärkas upp?

Försäljning är en process

Försäljning är en process och som säljare är det inte ovanligt att känna sig både starkare och svagare i olika delar av processen. Att huvudsakligen fokusera på att träna sina säljare i att stänga fler affärer behöver därför inte vara svaret på hur ni ökar intäkterna — det kanske inte är i just detta steg av processen som säljaren känner sig osäker. Ser vi försäljningen som en process så kan vi istället identifiera var i processen det är som säljaren behöver stöttning. En del tycker kanske att de är bra på kundvård och slutsälj men har svårt att skapa den första kontakten. Andra kanske upplever att deras styrka ligger precis i början av processen, men att de sedan tappar suget mot slutet och därför har svårt att stänga affären.

Säljcoaching och coachings tre nyckelfrågor

För att hjälpa dina säljare att identifiera var någonstans i processen det är de vill utvecklas och bli starkare så kan det ibland vara till hjälp att bryta ner försäljningsprocessen i olika steg: Medvetenhet, kunskap, intresse, köpsignal, köp och lojalitet. Ha en öppen konversation med dina säljare — var är det de känner att de faller kort eller behöver stärkas upp? Troligtvis kommer du att bli förvånad över att det oftast inte är just i slutfasen som många känner sig osäkra. Tillsammans kan ni sen utforska vad det är som behöver göras för att ta säljaren över sitt hinder och vidare till nästa steg i säljprocessen. 

Fördelen med säljcoaching, jämfört med säljutbildning, är att coachningen utgår från faktiska situationer i vardagen istället för teorier och kan appliceras direkt och mätas. Och jämfört med att “berätta för folk hur de ska göra”, alltså tricks och tips, så får säljarna med säljcoaching en lösning som de äger och tar ansvar för och därför genomför.  

Genom att jobba med säljcoaching på detta vis blir det tydligt för dig som ledare var du behöver stötta. Det hjälper också dina säljare att identifiera frågor som: Var är jag, vart vill jag och vad behöver jag för att ta mig dit? — och de är just dessa frågor som är kärnan, inte bara i säljcoaching utan i all typ. 

Kickass Coach har lång erfarenhet av säljcoahing, såväl i grupp som individuell coaching, och har hjälpt många säljare sig i sin yrkesroll. Kontakta oss för förlag och upplägg.

Coaching kan förändra livet

Efter ett par stora förändringar i Sandras liv så kände hon att hon behövde få hjälp med att hitta fotfäste i vardagen igen. När hon, av sin hyresvärd Stena Fastigheter, erbjöds möjligheten att gå ledarskapsprogrammet Framtidens Ledare, i ledning av Philip Diab från Kickass-Coach, hoppade hon på direkt.  Det har nu gått två år sedan Sandra genomförde coachingprogrammet och sedan dess har hennes liv tagit ny fart och nya och spännande riktningar.

Hej Sandra. Berätta lite om varför du ville träffa en coach.

Jag hade precis lämnat ett förhållande, min självkänsla hade sjunkit till botten och det fanns inte mycket som gjorde mig glad. Jag kände att jag behövde vägledning och verktyg för att komma på rätt bana igen. Jag valde att gå till en coach framförallt för att jag ville utvecklas och växa som person men även för att öka min egen medvetenhet och lära mig hur jag kunde leda mig själv, och andra, framåt.

Hur gick samtalen till?

Jag gick ledarskapsprogrammet som leddes av Philip Diab. Vi var en grupp med 12 män och kvinnor från olika yrkesområden. Vi bestämde själva vad vi ville fokusera på och vad vi ville uppnå. Under mötena behandlade vi olika modeller och utmaningar men vi fick också hemuppgifter att lösa. Vi fick lära oss att både ge och ta emot feedback och vi tränades i direkt kommunikation, coachande frågor, konflikthantering, ledarskap och förhandling. Jag gillade upplägget eftersom vi inte bara coachades av Philip, utan även av varandra.

Det jag tyckte om med Philip var hans lättsamma sätt att kommunicera på, samtidigt som han gav oss många tuffa och utmanande frågor. Som coach var han ödmjuk, ärlig, rättvis, rolig och framförallt pedagogisk och det passade mig. 

Något av det viktigaste jag fick med mig var en starkare självkänsla och en större medvetenhet — både om mig själv och om andra.

Fick du med dig några verktyg/insikter?

Något av det viktigaste jag fick med mig var en starkare självkänsla och en större medvetenhet — både om mig själv och om andra. Jag fick med mig många bra verktyg som jag kan använda för att leda andra — och mig själv — framåt.  Dessutom lärde jag mig hur viktigt det är att lära sig lyssna på rätt sätt. 

Hur har ditt liv förändrats efter dina samtal med Philip?

Mitt liv har förändrats på många sätt. Efter coachingen så valde jag att dra mig undan från människor i min närhet som tog min energi. Jag har sedan dess istället fokuserat på att skapa mig en bättre närvaro till mig själv och därmed fått bättre energi. 

Coachingen har också gjort att jag har förändrat mitt sätt att leda mig själv. Jag jobbar dagligen med mina egna tankegångar och rutiner och jag lever mer ansvarsfullt och medvetet. Förut hade jag inga speciella rutiner vad gäller min egen hälsa. Idag är jag stolt över de rutiner som jag har skapat gällande min kost och hälsa och jag är också stolt över att jag faktiskt lever efter de värderingar som jag, under våra möten, kom fram till att jag har. 

Jag har också vågat mer. Jag har flyttat till en ny lägenhet, tagit körkort, sökt — och kommit in på — min drömutbildning samt funnit kärleken. Mycket har fallit på plats helt enkelt.

Sandras tips på verktyg att använda i vardagen: 

Skriv ner dina mål

Det behöver inte vara stora och livsavgörande mål, utan skriv också ner små delmål för varje dag eller varje vecka. När jag gör det så känner jag direkt hur det hjälper mig att fokusera på rätt saker eftersom jag får en bredare överblick över det jag behöver göra — och det sparar mig dyrbar tid. 

Ifrågasätt dig själv

Sluta aldrig ifrågasätta dig själv. Varje dag ställer jag mig frågan “Vad är det som är viktigt för mig och hur kan jag bli bättre än vad jag var igår?

Sandra gick ledarutvecklingsprogrammet Framtida Ledare som är ett program i självledarskap där metodiken är individuell coaching i grupp. I programmet så tränas deltagarna bland annat i coaching, konflikthantering och att leda sig själv och andra utifrån ett värderingsstyrt ledarskap.

Kategorier