Din kollega förstår inte vad du säger — Vad gör du?

Så kan coaching hjälpa dig ur missförstånd och konflikter på arbetsplatsen

Coaching på arebtsplatsen

Alla stöter vi med jämna mellanrum på problem och missförstånd i vår vardag. Vid konflikter är det inte ovanligt att känna att du inte blir förstådd. Ibland kanske du rentav tolkar situationen som att du inte blir lyssnad på eller tagen på allvar. 

Något att ha i åtanke är att en konflikt eller ett missförstånd sällan är ett resultat av en persons handlande. Vi är alla olika i hur vi ger, tar emot och tolkar budskap. Att handla på ett coachande sätt —  där du ställer frågor, snarare än att du anklagar — kan hjälpa dig att närma dig en lösning samtidigt som det ger dig möjlighet att lära nya saker om dig själv.

Genom att använda dig av coachande frågor för att lösa konflikter i din vardag, kommer du också att kunna se situationer från nya vinklar och hitta nya ingångar för lösning. Denna artikel är den första i en artikelserie där vi kommer att presentera olika arbetsrelaterade konfliktsituationer och hur du, med hjälp av coaching, kan bemöta dessa. 

Problem: Du får aldrig vad du ber om… eller?

Du har bett en kollega att skapa en presentation. Du tycker att du har varit tydlig med hur du vill att den ska se ut och vad den ska innehålla. När du sen får den färdiga presentationen av kollegan så ser det inte alls ut som den presentation du bett om.

Här är två vanliga sätt att bemöta situationen på: 

  1. Du tar emot presentationen och ler mot din kollega samtidigt som du svär inombords och  sätter dig ner och själv gör om presentationen. 
  2. Du konfronterar din kollega och påpekar att detta inte alls är vad vad du bad om. Din kollega däremot upplever att denne levererat exakt det du bad om. Ni har med andra ord båda två agerat utifrån vad ni tolkat var rätt — dödläge… eller?

Inget av ovanstående sätt är fel, men de presenterar å andra sidan inte heller någon lösning på problemet. Så, låt oss se hur du skulle kunna använda dig av coaching i denna situation.

Lösning:  

När det kommer till coaching så kan du aldrig utgå från att det är din omgivning som behöver ändra på sig. Du måste se till vad du själv kan göra i situationer som dessa. Börja med att ställa dig själv frågan Hur levererar jag mina budskap? och fundera noga över detta. Var sedan öppen och ställ frågan till din kollega: Du, jag upplever att jag beställde en sak, men fick en annan. Vad är det i kommunikationen som vi har missat? Kanske visar det sig att du har varit tydlig men att kollegan har svårt att ta emot direktiv muntligt och istället behöver saker skriftligt. Eller så visar det sig att du använder ett språk som är svårt att förstå, eller kanske rentav att du, i din kommunikation, förutsätter att andra vet precis vad du menar utan att du behöver säga det rakt ut.  

Kärnan i coaching är att först våga ställa dig själv de jobbiga frågorna. Klarar du av att göra det så kommer du också att kunna se på de problem eller konflikter du står inför med nya ögon och framförallt — se vad det är du själv kan göra för att förändra din situation eller lösa  en konflikt på bästa sätt. 

Vi på Kickass Coach har samlat några av Sveriges bästa coacher och har lång erfarenhet av såväl personlig coaching som företagscoaching, medarbetarcoaching och ledarskapscoaching. Kontakta oss gärna för att höra hur vi kan hjälpa dig eller ditt företag. 

Coaching - kontakta oss

1 thought on “Din kollega förstår inte vad du säger — Vad gör du?

Comments are closed.

Kategorier