Allmänt

Du har för mycket att göra på jobbet? — Lös det!

Så tar du hjälp av coaching på arbetsplatsen för att förbättra din situation

När det kommer till att använda sig av coaching på arbetsplatsen i form av ett coachande tankesätt, så handlar det främst om att utgå från vad du själv kan göra åt situationen. Grundfrågorna i coaching är Var är jag?, Vart vill jag?, och Hur tar jag mig dit? Dessa syftar alltså på vad du kan göra, inte till vad andra kan göra. När du står inför ett problem eller en konflikt så behöver du alltså fundera på vad din del i problemet kan vara. Vad är det du säger?, Vad är det du inte säger?, Hur agerar du? och vilka krav ställer du på din arbetsplats och på dina kollegor?

I artikeln “Din kollega förstår inte vad du säger — Vad gör du?” tittade vi på ett exempel av en konflikt som kan uppstå på arbetsplatsen till följd av brister i kommunikationen och hur du, genom att tänka coachande, kan komma fram till vad du behöver göra för att förändra situationen. Nedan tittar vi på ett problem där det inte är brister i kommunikationen som är problemet, utan snarare bristen kommunikation — den konflikt som sker i det tysta och där missnöje och aggression ges utrymme att växa och gro.

Problem: Alla lägger arbetsuppgifter på dig

Din chef, eller dina kollegor för den delen, har en tendens att lägga massor av extra arbete på dig. Missnöjet när kollegorna går hem och du, ännu en kväll, sitter kvar med jobb upp över öronen får bitterheten i dig att att växa. I sådana situationer är det inte helt ovanligt att tycka omåttligt synd om sig själv och kanske känner du till och med att du straffas för att du är snäll och duktig. 

Lösning: 

Sanningen är den att du straffas inte för att du är snäll och duktig, utan snarare för att du inte säger ifrån. Troligtvis så behöver du öppna upp en konversation om din arbetsbelastning med din chef, och när du gör det — kom ihåg att det faktum att du har mycket att göra i första hand sällan är din chefs fel. Din arbetsbörda har växt sig större för att du inte har sagt stopp. Ditt problem är en konsekvens av ditt handlande — eller i detta fall brist på handlande. Så istället för att lägga fram ditt problem som en klagan om att du har för mycket på ditt bord och inte kan ta på dig ännu en uppgift så kan du istället ställa en fråga till din chef: Nu har jag fått dessa uppgifter på mitt bord och självklart kan jag lösa detta men vilka av mina vanliga arbetsuppgifter vill du att jag ska prioritera ner? 

Sen det ju klart att ansvaret inte bara ligger på dig, utan såklart även på din chef. Men genom att ta upp frågan och väcka tanken hos din chef så har du tagit ansvar för din situation. Att säga ifrån och sätta ner foten kan kännas svårt men att då istället lägga fram ditt problem som en fråga — snarare än en klagan — hos din chef kan vara en bra början. Våga se på dina problem som möjligheter. 

Lycka till

Vi på Kickass Coach har samlat några av Sveriges bästa coacher, och vi Löshar lång erfarenhet av såväl personlig coaching som företagscoaching, medarbetarcoaching och ledarskapscoaching. Kontakta oss gärna för att höra hur vi kan hjälpa dig eller ditt företag.

Coaching - kontakta oss

Entreprenörscoaching — Våga möta dina rädslor och utmana dina hjärnspöken

Att starta företag kan vara både spännande och skrämmande. Att få prata med någon utomstående för att reda ut dina tankar, rädslor och prioriteringar kan därför kännas skönt. Kickass-coachen Marie-Luise Ribbnäs delar här med sig av de rädslor och hjärnspöken som hon ofta möter i coachingsamtal med blivande företagare och entreprenörer och hur de, under sina samtal, tillsammans utforskar dessa.

En av de vanligaste rädslorna som jag möter i coachingsamtal med entreprenörer eller personer som drömmer om att starta eget kretsar kring ekonomi. Frågor såsom “Kan jag få min idé att gå runt?” och “Kan jag försörja min familj så som jag kunde när jag hade ett fast jobb?” är vanliga orosmoment. En annan rädsla som också ofta dyker upp är rädslan för att bli ensam och utan sammanhang, att inte ha kollegor eller liknande.

Det finns ingen universallösning på detta men det vi gör är att vi tillsammans, i våra samtal, utforskar de rädslorna och hjärnspöken som finns för att ta reda på vad som är sant och vad som inte är sant. Att samtala kring själva affärsidén är ofta också en viktig del där entreprenören eller företagaren själv få uttala tron på sig själv, sin idé och hur de ser på behovet och förverkligandet av den.


Vi på Kickass Coach erbjuder entreprenörscoaching för dig som är egenföretagare och/ eller entreprenör. Oavsett om du redan är igång med din verksamhet eller om du går i starta eget-tankar så har vi upplägg och coacher som passar just dig.

Coaching - kontakta oss

Din kollega förstår inte vad du säger — Vad gör du?

Så kan coaching hjälpa dig ur missförstånd och konflikter på arbetsplatsen

Coaching på arebtsplatsen

Alla stöter vi med jämna mellanrum på problem och missförstånd i vår vardag. Vid konflikter är det inte ovanligt att känna att du inte blir förstådd. Ibland kanske du rentav tolkar situationen som att du inte blir lyssnad på eller tagen på allvar. 

Något att ha i åtanke är att en konflikt eller ett missförstånd sällan är ett resultat av en persons handlande. Vi är alla olika i hur vi ger, tar emot och tolkar budskap. Att handla på ett coachande sätt —  där du ställer frågor, snarare än att du anklagar — kan hjälpa dig att närma dig en lösning samtidigt som det ger dig möjlighet att lära nya saker om dig själv.

Genom att använda dig av coachande frågor för att lösa konflikter i din vardag, kommer du också att kunna se situationer från nya vinklar och hitta nya ingångar för lösning. Denna artikel är den första i en artikelserie där vi kommer att presentera olika arbetsrelaterade konfliktsituationer och hur du, med hjälp av coaching, kan bemöta dessa. 

Problem: Du får aldrig vad du ber om… eller?

Du har bett en kollega att skapa en presentation. Du tycker att du har varit tydlig med hur du vill att den ska se ut och vad den ska innehålla. När du sen får den färdiga presentationen av kollegan så ser det inte alls ut som den presentation du bett om.

Här är två vanliga sätt att bemöta situationen på: 

  1. Du tar emot presentationen och ler mot din kollega samtidigt som du svär inombords och  sätter dig ner och själv gör om presentationen. 
  2. Du konfronterar din kollega och påpekar att detta inte alls är vad vad du bad om. Din kollega däremot upplever att denne levererat exakt det du bad om. Ni har med andra ord båda två agerat utifrån vad ni tolkat var rätt — dödläge… eller?

Inget av ovanstående sätt är fel, men de presenterar å andra sidan inte heller någon lösning på problemet. Så, låt oss se hur du skulle kunna använda dig av coaching i denna situation.

Lösning:  

När det kommer till coaching så kan du aldrig utgå från att det är din omgivning som behöver ändra på sig. Du måste se till vad du själv kan göra i situationer som dessa. Börja med att ställa dig själv frågan Hur levererar jag mina budskap? och fundera noga över detta. Var sedan öppen och ställ frågan till din kollega: Du, jag upplever att jag beställde en sak, men fick en annan. Vad är det i kommunikationen som vi har missat? Kanske visar det sig att du har varit tydlig men att kollegan har svårt att ta emot direktiv muntligt och istället behöver saker skriftligt. Eller så visar det sig att du använder ett språk som är svårt att förstå, eller kanske rentav att du, i din kommunikation, förutsätter att andra vet precis vad du menar utan att du behöver säga det rakt ut.  

Kärnan i coaching är att först våga ställa dig själv de jobbiga frågorna. Klarar du av att göra det så kommer du också att kunna se på de problem eller konflikter du står inför med nya ögon och framförallt — se vad det är du själv kan göra för att förändra din situation eller lösa  en konflikt på bästa sätt. 

Vi på Kickass Coach har samlat några av Sveriges bästa coacher och har lång erfarenhet av såväl personlig coaching som företagscoaching, medarbetarcoaching och ledarskapscoaching. Kontakta oss gärna för att höra hur vi kan hjälpa dig eller ditt företag. 

Coaching - kontakta oss

Säljcoaching — ökad försäljning och bättre säljare

Så kan du öka sin föräsljning genom säljcoaching

När det kommer till att öka ett företags försäljning så är det lätt att stirra sig blind på siffror och antalet stängda affärer. Hur vore det om vi istället fokuserar om blicken och riktar den på människorna som faktiskt sköter försäljningen — säljarna. För när det kommer till att förbättra försäljningen i ett företag så handlar det först och främst om just säljarna och deras utveckling snarare än om företaget och dess ökade intäkter. Säljcoaching är ett effektivt sätt för att utveckla dina säljare. Sätter du dina säljare i fokus och ger dem de verktyg de behöver för att utvecklas så kommer resten på köpet. 

Som ledare kan du göra mycket för att stötta och coacha dina säljare. Istället för att fokusera på kringliggande faktorer, såsom exempelvis marknaden, kan du ställa nyfikna frågor kring säljarens beteende för att se vad säljaren kan göra annorlunda under givna förutsättningar. Du kan, genom ditt eget coachande, inspirera säljaren att ställa liknande frågor till sina kunder för att på så sätt fördjupa förståelsen för kundens affär. 

Ha en öppen konversation med dina säljare — var är det de känner att de faller kort eller behöver stärkas upp?

Försäljning är en process

Försäljning är en process och som säljare är det inte ovanligt att känna sig både starkare och svagare i olika delar av processen. Att huvudsakligen fokusera på att träna sina säljare i att stänga fler affärer behöver därför inte vara svaret på hur ni ökar intäkterna — det kanske inte är i just detta steg av processen som säljaren känner sig osäker. Ser vi försäljningen som en process så kan vi istället identifiera var i processen det är som säljaren behöver stöttning. En del tycker kanske att de är bra på kundvård och slutsälj men har svårt att skapa den första kontakten. Andra kanske upplever att deras styrka ligger precis i början av processen, men att de sedan tappar suget mot slutet och därför har svårt att stänga affären.

Säljcoaching och coachings tre nyckelfrågor

För att hjälpa dina säljare att identifiera var någonstans i processen det är de vill utvecklas och bli starkare så kan det ibland vara till hjälp att bryta ner försäljningsprocessen i olika steg: Medvetenhet, kunskap, intresse, köpsignal, köp och lojalitet. Ha en öppen konversation med dina säljare — var är det de känner att de faller kort eller behöver stärkas upp? Troligtvis kommer du att bli förvånad över att det oftast inte är just i slutfasen som många känner sig osäkra. Tillsammans kan ni sen utforska vad det är som behöver göras för att ta säljaren över sitt hinder och vidare till nästa steg i säljprocessen. 

Fördelen med säljcoaching, jämfört med säljutbildning, är att coachningen utgår från faktiska situationer i vardagen istället för teorier och kan appliceras direkt och mätas. Och jämfört med att “berätta för folk hur de ska göra”, alltså tricks och tips, så får säljarna med säljcoaching en lösning som de äger och tar ansvar för och därför genomför.  

Genom att jobba med säljcoaching på detta vis blir det tydligt för dig som ledare var du behöver stötta. Det hjälper också dina säljare att identifiera frågor som: Var är jag, vart vill jag och vad behöver jag för att ta mig dit? — och de är just dessa frågor som är kärnan, inte bara i säljcoaching utan i all typ. 

Kickass Coach har lång erfarenhet av säljcoahing, såväl i grupp som individuell coaching, och har hjälpt många säljare sig i sin yrkesroll. Kontakta oss för förlag och upplägg.

Kategorier